Airtek Ltd. — 514-336-3820 — sales@airtekltd.com — www.airtekltd.com

Cutting Tools
Airtek End Mills
Metric Two Flute Single End Center Cutting

Metric end mill

M42 - 8% Cobalt Premium HSS

Tolerance +.0015 / - .0000

Part # Mill
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Overall
Length
AP-12M3 3MM 3/8 3/8 2-5/16
AP-12M4 4MM 3/8 7/16 2-5/16
AP-12M5 5MM 3/8 1/2 2-5/16
AP-12M6 6MM 3/8 1/2 2-5/16
AP-12M7 7MM 3/8 9/16 2-3/8
AP-12M8 8MM 3/8 9/16 2-5/16
AP-12M9 9MM 3/8 9/16 2-5/16
AP-12M10 10MM 3/8 13/16 2-1/2
AP-12M11 11MM 3/8 13/16 2-1/2
AP-12M12 12MM 3/8 13/16 2-1/2
AP-16M13 13MM 1/2 1-1/8 3-1/8
AP-16M14 14MM 1/2 1-1/8 3-1/8
AP-16M15 15MM 1/2 1-1/8 3-1/8
AP-20M16 16MM 5/8 1-5/16 3-7/16
AP-20M17 17MM 5/8 1-5/16 3-7/16
Part # Mill
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Overall
Length
AP-20M18 18MM 5/8 1-5/16 3-7/16
AP-24M19 19MM 3/4 1-5/8 3-7/8
AP-24M20 20MM 3/4 1-1/2 3-3/4
AP-24M21 21MM 3/4 1-1/2 3-3/4
AP-24M22 22MM 3/4 1-1/2 3-3/4
AP-28M23 23MM 7/8 1-7/8 4-1/8
AP-32M24 24MM 1 2 4-1/2
AP-32M25 25MM 1 2 4-1/2
AP-32M28 28MM 1 2 4-1/2
AP-32M32 32MM 1 2 4-1/2
AP-32M35 35MM 1 2 4-1/2
AP-32M36 36MM 1 2 4-1/2
AP-40M40 40MM 1-1/4 2 4-1/2
AP-40M45 45MM 1-1/4 2 4-1/2
AP-40M50 50MM 1-1/4 2 4-1/2
Metric Two Flute Single Ball End Center Cutting

Metric end mill ball end

M42 - 8% Cobalt Premium HSS

Tolerance +.0005 / - .0005

Part # Mill
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Overall
Length
AP-12M3-B 3MM 3/8 5/16 2-5/16
AP-12M4-B 4MM 3/8 7/16 2-5/16
AP-12M5-B 5MM 3/8 1/2 2-5/16
AP-12M6-B 6MM 3/8 1/2 2-5/16
AP-12M7-B 7MM 3/8 9/16 2-3/8
AP-12M8-B 8MM 3/8 9/16 2-5/16
Part # Mill
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Overall
Length
AP-12M9-B 9MM 3/8 9/16 2-5/16
AP-12M10-B 10MM 3/8 13/16 2-1/2
AP-12M11-B 11MM 3/8 13/16 2-1/2
AP-12M12-B 12MM 3/8 13/16 2-1/2
AP-16M13-B 13MM 1/2 1-1/8 3-1/8
AP-16M14-B 14MM 1/2 1-1/8 3-1/8
Metric Two Flute Double End Center Cutting

Metric end mill double end

M42 - 8% Cobalt Premium HSS

Tolerance +.0000 / - .0015

Part # Mill
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Overall
Length
B-12M3 3MM 3/8 3/8 3-1/16
B-12M4 4MM 3/8 7/16 3-1/8
B-12M5 5MM 3/8 1/2 3-1/8
B-12M6 6MM 3/8 1/2 3-1/8
B-12M7 7MM 3/8 9/16 3-1/8
B-12M8 8MM 3/8 9/16 3-1/8
B-12M9 9MM 3/8 9/16 3-1/8
B-16M10 10MM 1/2 13/16 3-3/4
B-16M11 11MM 1/2 13/16 3-3/4
Part # Mill
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Overall
Length
B-16M12 12MM 1/2 13/16 3-3/4
B-20M13 13MM 5/8 1-1/8 4-1/2
B-20M14 14MM 5/8 1-1/8 4-1/2
B-20M15 15MM 5/8 1-1/8 4-1/2
B-24M16 16MM 3/4 1-5/16 5
B-24M18 18MM 3/4 1-5/16 5
B-28M20 20MM 7/8 1-9/16 5-1/2
B-28M22 22MM 7/8 1-9/16 5-1/2
Metric Four Flute Single End Center Cutting

Metric end mill

M42 - 8% Cobalt Premium HSS

Tolerance +.0015 / - .0000

Part # Mill
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Overall
Length
CCP-12M3 3MM 3/8 3/8 2-5/16
CCP-12M4 4MM 3/8 7/16 2-5/16
CCP-12M5 5MM 3/8 9/16 2-1/2
CCP-12M6 6MM 3/8 5/8 2-1/2
CCP-12M7 7MM 3/8 11/16 2-1/2
CCP-12M8 8MM 3/8 3/4 2-1/2
CCP-12M9 9MM 3/8 3/4 2-1/2
CCP-12M10 10MM 3/8 1 2-11/16
CCP-12M11 11MM 3/8 1 2-11/16
CCP-12M12 12MM 3/8 1 2-11/16
CCP-16M13 13MM 1/2 1-1/4 3-1/4
CCP-16M14 14MM 1/2 1-3/8 3-3/8
CCP-16M15 15MM 1/2 1-3/8 3-3/8
CCP-20M16 16MM 1/2 1-5/8 3-3/4
CCP-20M17 17MM 5/8 1-5/8 3-3/4
Part # Mill
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Overall
Length
CCP-20M18 18MM 5/8 1-5/8 3-3/4
CCP-24M19 19MM 3/4 1-5/8 3-7/8
CCP-24M20 20MM 3/4 1-7/8 4-1/8
CCP-24M21 21MM 3/4 1-7/8 4-1/8
CCP-24M22 22MM 3/4 1-7/8 4-1/8
CCP-28M23 23MM 7/8 1-7/8 4-1/8
CCP-32M24 24MM 1 2 4-1/2
CCP-32M25 25MM 1 2 4-1/2
CCP-32M28 28MM 1 2 4-1/2
CCP-32M32 32MM 1 2 4-1/2
CCP-32M35 35MM 1 2 4-1/2
CCP-32M36 36MM 1 2 4-1/2
CCP-40M40 40MM 1-1/4 2 4-1/2
CCP-40M45 45MM 1-1/4 2 4-1/2
CCP-40M50 50MM 1-1/4 2 4-1/2
Metric Four Flute Single Ball End Center Cutting

Metric end mill ball end

M42 - 8% Cobalt Premium HSS

Tolerance +.0005 / - .0005

Part # Mill
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Overall
Length
CCP-12M3-B 3MM 3/8 3/8 2-5/16
CCP-12M4-B 4MM 3/8 7/16 2-5/16
CCP-12M5-B 5MM 3/8 9/16 2-1/2
CCP-12M6-B 6MM 3/8 5/8 2-1/2
CCP-12M7-B 7MM 3/8 11/16 2-1/2
CCP-12M8-B 8MM 3/8 3/4 2-1/2
Part # Mill
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Overall
Length
CCP-12M9-B 9MM 3/8 3/4 2-1/2
CCP-12M10-B 10MM 3/8 1 2-11/16
CCP-12M11-B 11MM 3/8 1 2-11/16
CCP-12M12-B 12MM 3/8 1 2-11/16
CCP-16M13-B 13MM 1/2 1-1/4 3-1/4
CCP-16M14-B 14MM 1/2 1-3/8 3-3/8
Metric Four Flute Double End Center Cutting

Metric end mill double end

M42 - 8% Cobalt Premium HSS

Tolerance +.0000 / - .0015
16MM and above Mill diameter +.002 / -.000

Part # Mill
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Overall
Length
DD-12M3 3MM 3/8 3/8 3-1/16
DD-12M4 4MM 3/8 7/16 3-1/8
DD-12M5 5MM 3/8 9/16 3-1/4
DD-12M6 6MM 3/8 5/8 3-3/8
DD-12M7 7MM 3/8 11/16 3-3/8
DD-12M8 8MM 3/8 3/4 3-1/2
DD-12M9 9MM 3/8 3/4 3-1/2
DD-16M10 10MM 1/2 1 4-1/8
DD-16M11 11MM 1/2 1 4-1/8
Part # Mill
Diameter
Shank
Diameter
Flute
Length
Overall
Length
DD-16M12 12MM 1/2 1 4-1/8
DD-20M13 13MM 5/8 1-3/8 5
DD-20M14 14MM 5/8 1-3/8 5
DD-20M15 15MM 5/8 1-3/8 5
D-24M16 16MM 3/4 1-5/8 5-5/8
D-24M18 18MM 3/4 1-5/8 5-5/8
D-28M20 20MM 7/8 1-7/8 6-1/8
D-28M22 22MM 7/8 1-7/8 6-1/8